Projektledare för digital transformation

Uppdraget och dess omfattning

Uppdraget beräknas pågå fram till december 2021, med möjlighet till ett års förlängning. Beroende På införandetakt är omfattningen inte definierad men en preliminär bedömning är att det kan röra sig om 40-60 timmar/manad. Uppdraget är att tillhandahålla en projektledare för digital transformation.

Beskrivning:

Genom en digital transformation kommer Kunden kunna inleda en utveckling med tydliga och kostnadseffektiva steg mot en mer effektiv och värdeskapande organisation med ett kundgranssnitt som kännetecknas av användarvänlighet.

Målet med arbetet är en att utifrån en genomförandeplan genomföra olika aktiviteter och projekt mot en bkad digitalisering av verksamheten. Genomförandet skall utgå ifrån det. Malet med arbetet är strukturerat genomförande i olika prioriterade steg. Arbetet ska vara realistiskt och genomförbart inom en snar framtid.

Arbetet kommer att genomföras På uppdrag av VD och med den nyligen etablerade IT Staben som styrgrupp. IT Stab består av, förutom VD aven ansvarig för Fastighet och ansvarig för Kungamötet.

Offererade konsulter ska ha förståelse för och ha som utgångspunkt att uppdragen genomförs inom ramen för ett kommunalt fastighetsbolag.

Uppdragens genomförande ska aven relateras till den Strategi för Digitalisering av verksamheten som tagit fram under år 2019.

Konsulttjänsterna ska utföras i enlighet med avtalad specifikation, rapporteringskrav och tidsplan och På ett i bärigt fackmannamässigt satt.

SKA KRAV

 • Ha erfarenhet av ledning av IT-relaterad verksamhet På ledningsgrupps nivå i mellanstor till stor verksamhet.
 • Ha kunskap om digitalisering och transformation av verksamhet med hjälp av IT
 • Ha kunskap och erfarenhet av projektledning
 • Ha erfarenhet frän portföljstyrning och prioritering av aktiviteter 
 • Ha kunskap och erfarenhet av sourcing strategiarbete
 • Vara förtrogen med systeminfrastrukturer med såväl gamla som nya applikationer och integreringar.
 • Ha erfarenhet av att arbeta såväl strategiskt som praktiskt med att utveckla verksamhet med hjälp av IT och digitalisering
 • Ha erfarenhet av framtagning och implementering av strategier, processer, strukturer och rutiner
 • Kunna hålla i workshops, driva, stötta och utbilda organisationen i IT- och digitaliserings frågor.

Bör KRAV

 • Ha erfarenhet av affärsmodellsutveckling
 • Ha erfarenhet av upphandling av IT-infrastruktur och IT-tjänster. 
 • Ha god administrativ och kommunikativ förmåga. Kunna göra nyttokalkyls beräkningar inom digitaliserings området. 
 •  Ha akademisk examen, gärna på Mastersnivå, inom relevant område tex ingenjörsinriktat och/eller IT, men ratt arbetslivserfarenhet väger tyngre 
 • Ha erfarenheter som IT-chef eller ha ansvarat för digitaliserings frågor. 

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Stockholm

Hammarby allé 112
120 65 Stockholm Vägbeskrivning partner@envoi.se +46 8 722 00 01

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor