Backendutvecklare

Envoi söker Backendutvecklare till ett uppgrag i Stockholm.

Beskrivning av uppdraget

Kunden startar nu ett nytt agilt utvecklingsteam. Det skall bli en del av vår realtidsplattform 2.0 som kommer ersätta befintlig monolitisk struktur till en mer modern mikroservicearkitektur. Teamet kommer jobba med trafikinformationstjänster som ett lager ovanpå en ny dataplattform samt i samarbete med vår integrationsplattform.

Initialt kommer teamet arbeta med

 • Skapa tjänstelager ovanpå en dataplattform och definiera tjänster, molntjänster, APier, etc.
 • Tjänstefiering av geografisk och organisatiorisk data/information
 • Fordonspositioner till Nationell åtkomstpunkt och till integrationsplattformen.

 Tjänsterna kommer byggas upp av både batch och realtidsflöden. Vi arbetar med AWS-molnlösningar och Java

Teamen kommer byggas som våra andra team kring duktiga och drivna seniora utvecklare med stor erfarenhet av Java, databaser, docker, infrastructure as code och automatiserade byggen och driftsättning. Vi ser även att du har gedigen erfarenhet av modern utveckling och effektiv DevOps-verksamhet.

Obligatoriska krav (minst tre krav) 
 • Ingenjörsexamen eller bättre i datorrelaterat område
 • Minst 4 års dokumenterad erfarenhet av systemutveckling med Java
 • Minst 1 år dokumenterad erfarenhet av Spring
 • Minst 1 års erfarenhet av CI/CD, t.ex. Jenkins
 • Skriva och kommunicera på svenska

Bör-krav (urvalskriterium) 

 • Stor vana av att jobba i automatiserade bygg- och deployment-miljöer. (Maven, Asible, Jenkins, Bamboo etc.), 3+ år
 • God erfarenhet av Spring, 3+ år
 • Gedigen erfarenhet av CI/CD, testautomation, docker och containers, 3+ år
 • God kunskap om SQL och NoSQL databaser, t.ex. MS SQL serverprodukter, PostgrSQL, Redis, MongoDB. 2+ år.
 • God erfarenhet att arbeta med molnlösningar, främst AWS, 2+ år

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Stockholm

Virkesvägen 12
120 30 Stockholm Vägbeskrivning partner@envoi.se +46 8 722 00 01

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor