facebook tracking

Verktygsspecialist

Vi på Envoi utökar nu vårt Agila team och söker en Agil coach till vårt projekt för en myndighet i Stockholm. Start datum 1 jan 2020.

Gruppen förvaltar och vidareutvecklar it-portal som är baserad på MicroFocus Service Manager Service Portal och Service Manager Service Catalog. I denna miljö utvecklas och underhålls beställningsformulär och processflöden för att stödja interna beställnings- och leveransflöden.

Inom 1-2 år kommer den befintliga it-portalen ersättas av annat verktyg

De uppgifter som resursen ska utföra i uppdraget.

  • Utveckla nya formulär i it-portalen
  • Utveckla nya change- och requestmodeller för arbetsflöden
  • Utföra ändringar i befintliga formulär och arbetsflöden i it-portalen
  • Utveckla ny funktionalitet och nya processer för att stödja automation och arbete
  • Daglig förvaltning av systemet (incidenthantering, ändringshantering, uppgradering)


Kravspecifikation:

Expertkunskap inom nedanstående moduler i verktyget Service Manager från MicroFocus:

Service Portal, Service Catalog, Change Management, Request Fulfillment

Expertkunskap om it-portal

Expertkunskap om optimering av leveransprocesser

Kunskap om MicroFocus Operations Orchestration

Kunskap om Change-, Release-, Request- och Incident-processer

Självgående

Kommunikativ

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Stockholm

Virkesvägen 12
120 30 Stockholm Vägbeskrivning partner@envoi.se +46 8 722 00 01

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor